You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Om kören

När Stockholms Manskör höjer rösten är det inte fråga om ren råstyrka från ett trettiotal strupar. Klangen bottnar visserligen i mansröstens urkraft men dynamiken kan även uttryckas i mjukt pianissimo. De flesta av oss har skolats i Orphei Drängar (OD) under Eric Ericson och Robert Sund. Repertoaren sträcker sig från medeltiden över de stora klassiska tonsättarna till nutida konstmusik. Kören kan beskrivas som en ”allätare”, som gärna blandar klassiker med humoristiska och lättsammare sånger, utan att någonsin tumma på den musikaliska kvalitén.

Stockholms Manskör har anor tillbaka till 1903 då en filial till OD uppstod – Stockholms-OD. När Håkan Sund blev körens dirigent i slutet av 1990-talet anslöt sig flera sångarna från OD och ambitionsnivån höjdes. Vår första konsert utanför Stockholm ägde rum i Örebro 2008 och följdes av konsertresor till Karlstad,  Eskilstuna och Göteborg.

Hösten 2012 inbjöds vi att framträda på Rivieraklubben i Nice. Här kunde vi presentera vår speciella konsertform ”Dîner Spectacle” – en kortare konsert, kombinerad med en festkväll med publiken, innehållande måltidssånger, allsånger och soloframträdanden. Det positiva mottagandet resulterade i att vi hösten 2019 genomförde vårt fjärde Dîner Spectacle i Sydfrankrike.

Vi har även uppträtt i Nordamerika, Finland, Estland, England, Spanien (Baskien) och Italien. Körens största projekt hittills var en tvåveckorsturné i Kanada och USA hösten 2015, som avslutades med ett bejublat Dîner Spectacle i Edison Ballroom vid Broadway.

Stockholms manskör

2018 besökte vi Baskien, med framträdanden i Bilbao, Guernica, Biarritz och San Sebastian. Höjdpunkterna var ett framträdande i Guggenheimmuseet i Bilbao, en konsert med manskören Garaizarko Matsorriak samt en trekörskonsert med Garaizarko Matsorriak och manskören Oldarra. I maj 2019 var Stockholms Manskör värd för Garaizarko Matsorriaks första besök i Sverige. Tillsammans planterade vi i Göteborg en stickling från Guernicas berömda ek och framträdde i en gemensam konsert i St Eriks kyrka i Sollentuna.

Dirigent

Håkan Sund, dirigent

Håkan Sunds absoluta gehör, inte minst för körsång och hans betydelse för Stockholms Manskör som dirigent, inspiratör, repertoarförnyare, ackompanjatör och jazzmusikant kan inte nog betonas. (Håkan leder även Akademiska kören i Stockholm.) Våren 2019 dirigerade han Verdis Requiem i Berwaldhallen med stor orkester, 130 korister och fyra solister. Håkan har bland annat varit lektor i pianoimprovisation vid Kungliga Musikhögskolan.